PROBYT Plus s.r.o. Košice

KTO SME

MODERNÁ SPRÁVA BYTOV A DOMOV

Základným zámerov spoločnosti je poskytovať kvalitné služby, poctivosť a transparentnosť s cieľom zvyšovania komfortu a minimalizácie nákladov na bývanie a užívanie nehnuteľností.

Naša spoločnosť

Na základe skúseností naších zamestnancov s poskytovaním služieb týkajúcich sa výkonu správy domov a bytov či administratívnych budov, vznikla v roku 1998 spoločnosť PROBYT PLUS s.r.o. Košice.

viac

Prečo naša ponuka?

  • DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

    Dlhoročné skúsenosti v predmetnej oblasti (aj z obdobia pred založením spoločnosti) sú skvelým predpokladom pre poskytovanie profesionálnych služieb.
  • ODBORNÉ RIEŠENIA

    Vlastnými skúsenosťami, zvyšovaním odbornosti v oblasti správy domov a bytov odbornými školeniami, ale aj spoluprácou s odbornímkmi z rôznych oblastí sa snažíme posyktovať odborné riešenia na mieru.
  • ŠIROKÉ PORTFÓLIO SLUŽIEB

    Ekonomická správa, technická správa, pomoc s vybavovním ŠFRB, finančné poradenstvo, poistenie nehnuteľnosti, GDPR

Kompletná správa nehnuteľností

NAŠA PONUKA

Osobitne pre každý spravovaný dom zriadenie a vedenie účtu domu. Samostatné analytickú evidenciu výdavkov spojených s užívaním bytov ...
Obstaranie všetkých zmlúv pre poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, ktoré sa realizujú dodávateľsky ...
Formou právneho zastúpenia vedieme razantné opatrenia voči neplatičom v medziach platnej legislatívy a pristupujeme k vymáhaniu nedoplatkov. ...